?

Lai varētu nodrošināt šo pakalpojumu ir nepiecieciešams, lai Jūsu internetapārlūka programma atļautu uz datora saglabāt sīkdatnes (cookies). ok

Laipni aicināti! Palīgs augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk - AAL) lietotājiem individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk - IAL) izvēlē.

Rūpīgi izlasiet AAL marķējumu pirms izdariet izvēli, kas atbilst Jūsu vajadzībām!

1

2

3

AAL lietošanas iekārta

AAL lietotājam  pakļaušanās  AAL  negatīvai iedarbībai ir atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā arī no izmantotā AAL lietošanas iekārtas veida.
Lūdzu, izvēlieties kādu no plašāk izmantotajiem AAL lietošanas iekārtas veidiem. Lietotnē nav ietverti izkliedētāji no gaisa, granulu izkliedētāji, kā arī siltumnīcās izmantojamie miglotāji.

Izvēlieties AAL lietošanas iekārtas veidu  
Turpināt  
Muguras smidzinātājs Rokas smidzinātājs platām rindām Rokas smidzinātājs šaurām rindām Smidzinātājs/traktors ar kabīni, kas aprīkota ar filtriem Smidzinātājs/traktors ar kabīni, kas nav aprīkota ar filtriem Piekabināms smidzinātājs

Kultūraugu apstrādes virziens

Sekmīga kultūraugu apstrāde ar AAL ir atkarīga no AAL smidzinājuma pārklājuma kvalitātes uz kultūraugu lapām. AAL lietošanas iekārtas izvēle ir atkarīga no apstrādājamā kultūrauga, kas nosaka AAL lietošanas virzienu - uz augšu vai uz leju vērstu apstrādi.

Uz augšu vērsta apstrāde
Uz leju vērsta apstrāde
Turpināt  

Formulācijas veids

AAL  ir izgatavoti tā, lai uzlabotu to uzglabāšanu, pārvietošanu, drošību, lietošanu un efektivitāti. Ir starptautiska nomenklatūra, kas identificē visus AAL formulāciju veidus.
Lūdzu, izvēlieties, vai lietojamais AAL ir šķidrā vai cietā / pulvera veidā. 

Pulveris / Cieta viela
Šķidrums
Turpināt  

Slēgta uzpildīšanas sistēma

Slēgtas uzpildīšanas sistēmas tiek izmantotas, lai AAL no oriģinālā iepakojuma tiktu nogādāti tieši smidzinātāja darba šķidruma tvertnē, samazinot ietekmi uz operatoru. Tas ir solis uz priekšu salīdzinājumā ar piltuves tipa ieplūdes sistēmu.

Šajā aplikācijā vēlamies zināt, ja Jums ir slēgta uzpildīšanas sistēma, nevis piltuves tipa ieplūdes sistēma.

Turpināt  
Lietošana

EPCA

Šis tiešsaistes rīks tiek nodrošināts kā daļa no Eiropas augu aizsardzības nozares ieguldījuma ar mērķi veicināt augstas kvalitātes pārtikas pieejamību, vienlaikus nodrošinot veselības un ūdens aizsardzību un veicinot bioloģisko daudzveidību.
Uzziniet vairāk mājas lapā www.hungry4change.eu

About

Šis tiešsaistes rīks tiek nodrošināts kā daļa no Eiropas augu aizsardzības nozares ieguldījuma ar mērķi veicināt augstas kvalitātes pārtikas pieejamību, vienlaikus nodrošinot veselības un ūdens aizsardzību un veicinot bioloģisko daudzveidību.
Uzziniet vairāk mājas lapā www.hungry4change.eu

Atruna

Šajā mājas lapā esošai informācijai ir informatīvs raksturs. Informāciju nodrošina Eiropas Augu aizsardzības asociācija (ECPA). ECPA centīsies nodrošināt regulāru informācijas atjaunināšanu un to pareizību. ECPA nedod nekādas garantijas nekādā veidā - ne tiešus, ne netiešus apliecinājumus par informācijas pilnību, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību attiecībā uz mājas lapas informāciju. Jebkura darbība, ko Jūs veicat ar šo informāciju, ir uz paša risku. ECPA neatbild par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šajā mājas lapā izvietotās informācijas rezultātā.

Vispārējie noteikumi un lietošanas nosacījumi.

Eiropas augu aizsardzība asociācija (turpmāk - ECPA) ir noteikusi sekojošus nosacījumus un lietošanas noteikumus šai mājas lapai. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat kādam no šiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet šo mājas lapu. Šo mājas lapu ir izstrādājusi ECPA. Tā patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt lietošanas noteikumus, pārtraukt vai veikt daļēji vai pilnīgi grozījumus šajā mājas lapā.

Iekļautā informācija.

Šajā mājas lapā esošai informācijai ir informatīvs raksturs. Informāciju nodrošina Eiropas Augu aizsardzības asociācija (ECPA). ECPA centīsies nodrošināt regulāru informācijas atjaunināšanu un to pareizību. ECPA nedod nekādas garantijas nekādā veidā - ne tiešus, ne netiešus apliecinājumus par informācijas pilnību, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību attiecībā uz mājas lapas informāciju. Jebkura darbība, ko Jūs veicat ar šo informāciju, ir uz paša risku.


ECPA neatbild par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šajā mājas lapā izvietotās informācijas rezultātā.

Autortiesības.

Šī mājas lapa un tās saturs attiecīgā gadījumā ir pakļauti ECPA autortiesībām. Visa informācija, dokumenti un šajā mājas lapā publicētie attēli ir ECPA īpašums. Tomēr ECPA nepieprasa autortiesības uz oficiālo dokumentu vai materiālu izmantošanu publiskajā domēnā. ECPA pieprasa respektēt visu, šajā mājaslapā atrodamo, trešo pušu materiālu autortiesību ievērošanu.

ECPA materiālu reproducēšana ir atļauta norādot atsauci uz informācijas avotu, izņemot materiālu izmantošanu komerciāliem nolūkiem.


Preču zīme.

EPCA

ECPA logo ir reģistrēta preču zīme, ko ECPA reģistrējusi Eiropā. Tāpēc ECPA pieder īpašumtiesības uz šo logo / preču zīmi: nav tiesības izmantot trešajām pusēm.


Ierobežota atbildība.

Šajā mājas lapā esošā informācija ir domāta Eiropas ekonomiskās zonas valstīm un atspoguļo ECPA labākās zināšanas konkrētā brīdī un tās regulāri tiks atjauninātas. Jebkuri padomi šajā mājas lapā neatbrīvo ikvienu iegūt vairāk informācijas par piesardzības pasākumiem.

Šīs mājas lapas lietotāji deklarē, ka viņi piekrīt piekļūt vietnei un tās saturam uz savu risku. Ne ECPA, ne trešās personas, kas iesaistītas šīs mājas lapas rakstīšanā, izveidošanā vai nodrošināšanā, var saukt pie atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no piekļuves vai nespējas piekļūt vai no izmantošanas vai nespēju izmantot šo mājas lapu vai no tā, ka Jūs esiet balstījušies uz mājas lapā esošo informāciju.


Saites

Saites uz citām mājas lapām ir iekļautas tikai Jūsu ērtībām. Šīs publicētās saites neietver atbildību vai apstiprinājumu informācijai, kas ietverta šajā ECPA mājas lapā.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ppeinfo/www/ema/ema.php:278) in /home/ppeinfo/www/index.php on line 6