?

Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. ok

Καλώς ήρθατε στον οδηγό Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν διαλέξετε την επιλογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

1

2

3

Εξοπλισμός Εφαρμογής

Η πιθανή έκθεση του χειριστή σε ένα γεωργικό φάρμακο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου εφαρμογής.

Σε αυτό το εργαλείο σας ζητάμε να επιλέξετε από κάποιους που χρησιμοποιούνται ευρέως. Δεν εξετάζουμε τις περιπτώσεις ψεκασμών από αέρος, με κοκκώδη, νεφελωτών και υδρονεφωτών σε εφαρμογές εντός θερμοκηπίου.


Επιλέξτε τον εξοπλισμό εφαρμογής  
ΕΠΟΜΕΝΟ  
Επινώτιος ψεκαστήρας Χειροκίνητος-φορητός - πλατιές σειρές Χειροκίνητος-φορητός - στενές σειρές Ψεκαστήρας / τρακτέρ με καμπίνα και φίλτρα Ψεκαστήρας / τρακτέρ με καμπίνα χωρίς φίλτρα Τροχήλατος

Ανάπτυξη της καλλιέργειας

Η επιτυχία των εφαρμογών με γεωργικά φάρμακα συνδέεται στενά με την κάλυψη του φυλλώματος από το ψεκαστικό διάλυμα.Η επιλογή του συστήματος εφαρμογής σχετίζεται ιδιαιτέρως με την ανάπτυξη / το ύψος της καλλιέργειας, τα οποία καθορίζουν αν οι ψεκασμοί γίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω


Ψεκασμός προς τα κάτω
Ψεκασμός προς τα πάνω
ΕΠΟΜΕΝΟ  

Μορφή σκευάσματος

Τα γεωργικά φάρμακα παρασκευάζονται με γνώμονα τη βελτίωση της αποθήκευσης, του χειρισμού, της ασφάλειας, της εφαρμογής ή της αποτελεσματικότητας τους και υπάρχει διεθνής ορολογία που αναγνωρίζει όλες τις μορφές σκευασμάτων.

Σε αυτό το εργαλείο θα ρωτήσουμε μόνο αν το σκεύασμα είναι υγρό ή στερεό / σκόνη


Σκόνη / Στερεό
Υγρό
ΕΠΟΜΕΝΟ  

Κλειστό Σύστημα Μεταφοράς

Τα κλειστά συστήματα μεταφοράς χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν άμεσα τα γεωργικά φάρμακα από την αρχική τους συσκευασία στο βυτίο μέσω ενός ειδικού κλειστού κυκλώματος καθιστώντας αμελητέα την έκθεση του χειριστή. Είναι ένα βήμα παραπέρα από τη χοάνη εισαγωγής (μίξερ).

Σε αυτό το εργαλείο θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν έχετε ένα Κλειστό Σύστημα Μεταφοράς, όχι ένα σύστημα με χοάνης εισαγωγής.

Ναι
Όχι
ΕΠΟΜΕΝΟ  
Εφαρμογή

EPCA

Αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο παρέχεται ως μέρος της δέσμευσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυτοπροστασίας για να συμβάλει στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές, στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, στην προώθηση της βιοποικιλότητας και στην προστασίας της υγείας. Ανακαλύψτε περισσότερα στο www.hungry4change.eu

About

Αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο παρέχεται ως μέρος της δέσμευσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυτοπροστασίας για να συμβάλει στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές, στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, στην προώθηση της βιοποικιλότητας και στην προστασίας της υγείας. Ανακαλύψτε περισσότερα στο www.hungry4change.eu

Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) και ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση του εργαλείου αυτής της ιστοσελίδας.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο υπόκειται στους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (εφεξής «ECPA»). Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί από τον ECPA. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε τους όρους χρήσης, να διακόψουμε ή να κάνουμε μερική ή πλήρη τροποποίηση στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) και ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση αυτής της εφαρμογής της ιστοσελίδας. Πνευματική ιδιοκτησία Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, ανάλογα με την περίπτωση, είναι προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας του ECPA. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ECPA. Ωστόσο, ο ECPA δεν αξιώνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ή υλικό στο δημόσιο τομέα. Πνευματικά δικαιώματα, αν υπάρχουν, του υλικού τρίτων που βρέθηκαν σε αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει να γίνονται σεβαστά. Η αναπαραγωγή του υλικού του ECPA επιτρέπεται, εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται και θα αναγνωρίζεται η πηγή. Εμπορικά Σήματα Το λογότυπο ECPA είναι ένα εμπορικό σήμα που έχει καταχωρηθεί από τον ECPA, στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το λογότυπο / εμπορικό σήμα υπόκειται στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του ECPA: δεν παρέχονται δικαιώματα. Περιορισμένη ευθύνη Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα απευθύνονται σε χώρες του ΕΟΧ και αντανακλά την καλύτερη γνώση του ECPA επί του παρόντος και θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση. Οποιαδήποτε συμβουλή σε αυτή την ιστοσελίδα δεν απαλλάσσει κανέναν από την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προληπτικά μέτρα. Οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου δηλώνουν πως συμφωνούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της με δική τους ευθύνη. Ούτε ο ECPA ούτε τρίτοι που εμπλέκονται στην δημιουργία, παραγωγή ή τη μετάδοση αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για βλάβη ή ζημία που θα προκύψει από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή από το γεγονός ότι έχετε στηριχθεί σε πληροφορίες που δίνονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σύνδεσμοι Οι σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνση. Ως εκ τούτου, ο ECPA δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων, ούτε το αποδέχεται. Τελευταία αλλαγή: 16 Απριλίου 2015

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ppeinfo/www/ema/ema.php:278) in /home/ppeinfo/www/index.php on line 6