?

"Бисквитките" ни помагат да предоставим нашите услуги. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате да използвате "бисквитки" ok

Добре дошли в ръководството за използване на ЛПС от потребителите на ПРЗ

Прочетете внимателно етикета на продукта, преди да изберете варианта, който отговаря на вашите нужди

1

2

3

Оборудване за пръскане

Потенциалната експозиция на оператора работещ с пестициди зависи от много фактори, включително и от метода на прилагане.

                                                                                        В това приложение ние ви молим да изберете някои от методите, които използвате най-често.Тук нямаме предвид  използването на въздушни, гранулирани или аерозолни апликатори, използвани в  оранжерии.

Избор на приложимото оборудване  
Продължи  
Гръбна пръскачка Ръчно пръскане - широки редове Ръчно пръскане - тесни редове Пръскане/Трактор с кабина с филтър Пръскане/Трактор без кабина с филтър Прикачна пръскачка

Фаза на развитие на културата

Успехът при третиране с ПРЗ е тясно свързан с покритието върху листната маса от работния разтвор. Изборът на система за прилагане  е свързан с развитието / височината на културите, което определя посоката на струята за пръскане /нагоре или надолу/.

Насочваща струя на пръскане нагоре
Насочваща струя на пръскане надолу
Продължи  

Формулация

Пестицидите са формулирани, за да се подобри тяхното съхранение, обработка, безопасност, приложение, или ефективност и чрез международна номенклатура се идентифицират всички формулации.
                                                                                                 В това приложение се прилага само ако се отнася за течни или прахообразни/твърди.

Прахово / Твърди формулации
Течност
Продължи  

Затворена система за трансфер

Използването се системи със затворен трансфер за прехвърляне на пестицидите от оригиналнете им опаковки директно в резервоара на пръскачката. Тази специфична затворена верига намалява риска от  експозиция на оператора; това е стъпка напред  към използването  на интегрирана система.

Чрез това приложение искаме да разберем дали имате затворена система за трансфер,  а не интегрирана система.                                                                                                        

Да
Не
Продължи  
Прилагане

EPCA

Този онлайн инструмент е разработен от Европейската растетелнозащитна индустрия с цел да се допринасе за постигане на високо качество на храните на достъпни цени и да се насърчи опазването на водите, биоразнообразието и защитата на здравето. Научете повече на HREF = "http://www.hungry4change.eu" www.hungry4change.eu

About

Този онлайн инструмент е разработен от Европейската растетелнозащитна индустрия с цел да се допринасе за постигане на високо качество на храните на достъпни цени и да се насърчи опазването на водите, биоразнообразието и защитата на здравето. Научете повече на HREF = "http://www.hungry4change.eu" www.hungry4change.eu

Общи условия

Информацията, съдържаща се в този сайт е само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от Европейската асоциация за растителна защита (ECPA) и въпреки че ние се стремим да предоставим точна и актуална информация, ние не поемеме никакви изрични или подразбиращи се гаранции за пълнота, точност, надеждност или наличност на този уеб сайт или информация, продукти, услуги или графична информация, съдържащи се тук, за всякакви цели. Всеки, който разчита на тази информация поема собствен риск. В никакъв случай ЕСРА няма да носи отговорност за загуба или увреждане, включително без ограничение, непреки или последващи загуби или щети, или всяка загуба или щета възникнала от загуба на данни или ползи, произтичащи от или във връзка с използването на това уеб-сайт приложение

Условия за ползване

Достъпът до този сайт е предмет на следните условия за ползване и употреба, посочени от Европейската асоциация за растителна защита (наричана по-нататък" ECPA "). Моля, не използвайте този уеб сайт, ако не сте съгласни с тези условия. .

Този сайт е разработен от ECPA. Ние си запазваме правото да променяме условия за ползване, прекратяваме или да правим частични или цялостни промени в този сайт по всяко време, без предварително известие.

Включена информация

TИнформацията, съдържаща се в този сайт е само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от Европейската асоциация за растителна защита (ECPA) и въпреки че, ние се стремим да предоставим точна и актуална информация, ние не поемаме никакви изрични или подразбиращи се гаранции за пълнота, точност, надеждност или наличност на този уеб сайт или информация, продукти, услуги или графична информация, съдържащи се тук, за всякакви цели. Всеки, който разчита на тази информация поема собствен риск.


В никакъв случай ЕСРА няма да носи отговорност за загуба или увреждане, включително без ограничение, непреки или последващи загуби или щети, или всяка загуба или щета възникнала от загуба на данни или ползи, произтичащи от или във връзка с използването на това уеб-сайт приложение.


Авторски праваt

Този сайт и неговото съдържание, когато е приложимо, са обект на авторски права на ECPA. Всички данни, документи и илюстрации, публикувани на този сайт са изключителна собственост на ECPA. Въпреки това, ECPA не претендира за авторски права върху официалните документи или материали в публичното пространство. Авторски права на трети страни, поместени на този сайт трябва да бъдат спазени.

Възпроизвеждането на материали на ЕСРА е разрешено, при условие, че източникът е посочен и признат, освен когато се използват за търговски цели.


Търговски марки

EPCA

Логото на ECPA е търговска марка, регистрирана от ECPA в Европа. Ето защо логото/марката на са предмет на имуществени права на ECPA: Никакви права не се преотстъпват.


Ограничена отговорност

Информацията в този сайт е насочена към страните от ЕИП и отразява добрите практики разработени от ЕСРА към момента като се актуализира непрекъснато. Съветите на този сайт не освобождават никого от получаване на повече информация за предпазните мерки.

Потребителите на този сайт декларират, че са съгласни да получат достъп до сайта и съдържанието му на своя отговорност. Нито ECPA, нито трета страна, участваща в разработването и поддръжката на този уеб сайт могат да бъдат подведени под отговорност за щети или наранявания, произтичащи от достъпа или невъзможността за достъп или на този сайт или от факта, че се позовава на информация, дадена на този сайт.


Връзки

Линкове към други уеб сайтове са предоставени единствено за Ваше удобство. Съдържащата се информацията не е разработена от ЕСРА и следователно ние не носим отговорност за тези сайтове.
Последни промени: 16 април 2015

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ppeinfo/www/ema/ema.php:278) in /home/ppeinfo/www/index.php on line 6